CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC MỪNG NĂM MỚI   Năm 2017. Nước mắm Châu sơn được Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen nhân dịp được TW Hội nghề cá Vietnam bình chọn đạt…