Xuân tới e rằng xa mãi...Hương...
18/12/2020
Xuân tới e rằng xa mãi...Hương vị nước mắm Nhatrang Châu Sơn
LẠNH VỀ CÀNG THÊM THƯƠNG...
29/11/2020
....Mắm phản ánh sản vật đặc trưng từng địa phương dọc theo đất nước như : Mắm sò, Mắm Rươi ở Nam Ô, mâm cá Dảnh ở xứ Quảng, mắm cơm than Phú Yên, mắm...
Nước mắm cá đồng - Một thời mở...
19/11/2020
Nước mắm cá đồng - thứ nước mắm một thời mở cõi phương Nam rồi sẽ chỉ còn trong ký ức...
Người ơi đông về !
04/11/2014
Người ơi đông về !
Cú vẩy đuôi của con Voi.
07/11/2017
Ầm ào vào khoảng 5h 30 tảng sáng ngày 4/10 là lúc mà cuộc tổng công kích của IS-12 vào Tổng hành dinh 48 Tân Hải Nươc Mắm Châu Sơn. và các CSSX...Mỗi năm độ Xuân về
Hương Châu sơn đậm mê
Bán mua chộn rộn bận
Bao chuyến hàng đi về.
.
Mắm Châu sơn nêm nếm
Xa gần tấm tắc khen
Vị đậm đà quyến rũ
Hương nồng xa thật xa.
.
Tết sau e...Sẽ vắng
Châu sơn về miệt xa
Hồ bộng hoang cỏ phế
Giọt nhỉ cạn khô sầu...
.
Thành thật xin lỗi tác gia bài thơ: Ông đồ và câu đối Tết
Mắm Châu Sơn
 
>